محل برگزاری

محل برگزاری کنفرانس شهر ازمیر - ترکیه میباشد

که به دلیل شرایط کنونی پاندمی اولین دوره این کنفرانس به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.