تعرفه ثبت نام

هزینه های شرکت در اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک

 

حضور در کنفرانس (آنلاین) بدون مقاله

دانشجو 700 هزارتومان

غیردانشجو 850هزارتومان

 

خدمات : گواهینامه بین المللی از آکادمی معتبر بین المللی 8 ساعته آموزشی – گواهینامه حضور در کنفرانس – مجموعه مقالات کنفرانس – کد تخفیف شرکت در ورکشاپ - ترجمه همزمان

 

حضور در کنفرانس (آنلاین) با مقاله

دانشجو 900 هزارتومان

غیردانشجو 1 میلیون تومان

 

خدمات : گواهینامه بین المللی از آکادمی معتبر بین المللی 8 ساعته آموزشی – گواهینامه حضور در کنفرانس – گواهینامه پذیرش مقالات – مجموعه مقالات کنفرانس – کد تخفیف شرکت در ورکشاپ- نمایه سازی مقالات در پایگاه معتبر بین المللی - اخذ پذیرش اولیه در ژورنال معتبر (هزینه چاپ به عهده پژوهشگر میباشد) - ترجمه همزمان

 

*مقاله دهنده یا نویسنده مقاله شخصی است که مقاله به نام او در سایت کنفرانس ارسال و ثبت نام شده است و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه های بین المللی 8 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

 

**همراه فرد و یا افرادی تلقی میگردند که نام ایشان در مقاله ذکر شده باشد (نام او در بین نویسندگان مقاله باشد) و در روز کنفرانس به همراه فرد ارسال کننده و ثبت نام کننده مقاله در کنفرانس شرکت نماید  و گواهی پذیرش و چاپ مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام تمام نویسندگان و گواهی حضور و ارائه مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام وی و گواهینامه بین المللی 8 ساعته آموزشی با ذکر نام وی به او اعطا می گردد.

 

هزینه نویسنده همکار برای شرکت در کنفرانس 600 هزارتومان

خدمات : گواهینامه بین المللی از آکادمی معتبر بین المللی 8 ساعته آموزشی – گواهینامه حضور در کنفرانس – مجموعه مقالات کنفرانس – کد تخفیف شرکت در ورکشاپ - ترجمه همزمان - گواهینامه پذیرش و چاپ مقاله

 

دستور العمل هزينه هر مقاله بيشتر:

هر نفر می تواند چند مقاله را از طریق سامانه کاربران سایت کنفرانس ثبت نماید، که در صورت تایید چند مقاله توسط داوران هزینه ثبت نام مقاله اول بصورت کامل می باشد. هزینه ثبت نام هر یک از مقالات بعدی برای شرکت کنندگان اصلی ، همراه ، حضوری و غیر حضوری  هر مقاله: 250هزارتومان  می باشد.

 

هزینه صدور گواهینامه بین المللی کنفرانس به زبان فارسی جهت شرکت کنندگان ایرانی:

تمامی گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر خواهند گردید لذا کلیه ارائه دهندگان مقالات در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی بابت هر مقاله مبلغ 80هزارتومان باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی ، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.

گواهینامه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی نیز به تعداد نامحدود قابل انتخاب و ثبت نام می باشد. شایان ذکر است شرکت کننده ابتدا باید ثبت نام اصلی خود را تکمیل نموده سپس ثبت نام سایر خدمات (گواهینامه های بین المللی کنگره به زبان فارسی) را تکمیل نماید