محورهای کنفرانس

موضوعات و محورهای کنفرانس جهت ارسال مقالات :

رویکرهای زندگی هولستیک

مربیگری زندگی معنوی

نگاه هولستیک به سلامت جامعه

 تاثیرات زندگی هولستیک به سلامت اجتماعی

رژیم هولستیک یا کل نگر

تاثیر زندگی هولستیک بر درمان بیماری های کودکان و بزرگسالان

علم زندگی هولستیک

تاثیرات زندگی هولستیک به کاهش بیماری ها

ذهن آگاهی

مدیتیشن

انعطاف پذیری و خوش بینی

موفقیت تحصیلی و کاری

کاهش استرس (برانگیختگی عاطفی، پیشگیری از تاثیر منفی استرس)

کارکردهای اجرایی (ظرفیت های خود تنظیمی، تنظیم احساسات، افزایش توجه، تمرکز کردن)

شایستگی اجتماعی و رفتارهای اجتماعی

عزت نفس

برنامه درسی و ذهن آگاهی

ذهن آگاهی و هوش

ذهن آگاهی در مدرسه، جامعه، محیط کار و خانواده

تاثیرات تنفس بر زندگی فردی و اجتماعی

تمرینات تنفس

اهمیت و فواید تنفس

اهمیت تنفس برای سلامت ریه

تاثیرات یوگا در زندگی

یوگا و تاثیرات آن بر کاهش استرس

یوگای خنده و فواید آن و تاثیرات آن در زندگی

تاثیرات هوش هیجانی و یوگای خنده

کاربردهای یوگای خنده

تکنیک های یوگای خنده در درمان بیماری های سالمندان و گروه های بیمار

و تمام محورهای مرتبط با موضوعات کنفرانس در زمینه بهداشت، سلامت روان و سلامت اجتماعی