سخنران کلیدی Eser Mutlu
1400/11/25

موضوعات سخنرانی

یوگای خنده

یوگای خنده چیست و فواید آن
یوگا خنده خودکار… و نحوه به کار بردن آن در زندگی ما
    اهمیت هوش هیجانی و یوگای خنده
کاربرد و کاربرد یوگای خنده در بازاریابی تلفنی
چگونه می توانیم تکنیک های یوگای خنده را برای افراد مسن و بیمار به کار ببریم؟