سخنران کلیدی Yelda Çetiner
1400/11/25

موضوعات سخنرانی 
نفس
اهمیت و فواید تنفس
آگاهی نفس
نفس در ذهن هماهنگی روح بدن
با تنفس احساس خوبی داشته باشید
نفس برای سلامت ریه پس از کووید 19