امکان شرکت در کنفرانس بدون داشتن مقاله
1400/12/03

به اطلاع تمام علاقمندان به موضوعات و محورهای کنفرانس می رساند امکان شرکت در کنفرانس بدون داشتن مقاله هم امکانپذیر میباشد